Δένδρα Αποφάσεων και Random Forests

Προσεχώς, εδώ θα έχουμε κάποια παραδείγματα για σχετικά με τις μέθοδους κατηγοριοποίησης με την ονομασία Δένδρα Αποφάσεων και Random Forests. Όλα αυτά με παραδείγματα σε R. Θα παρουσιάσουμε επίσηςαναλυτικά και το πακέτο randomForestExplainer.

 Stay tuned!

Σχόλια